Instalatii sub presiune, instalatii de ridicat si aparate consumatoare de combustibil clasice, supuse regimului de verificare tehnica:

  1. Conducte pentru fluide sub presiune.
  2. Macarale, mecanisme de ridicat, ascensoare, instalatii de transport pe cablu, instalatii de ridicat pe plan inclinat.